PERKHIDMATAN AS-SYI'RA

Kembara Angkasa, PFSM menawarkan perkhidmatan melalui pendekatan ilmu Falak (Astronomi Islam) untuk sekolah, IPT, Politeknik, Kolej Komuniti, Institut-institut Latihan, Surau, Masjid & Kawasan Perumahan untuk menganjurkan program-program yang bermanfaat seperti:
* Ceramah/Kuliah Motivasi Falak * Cerapan Langit Malam (bulan, bintang, planet dll) * Cerapan matahari * Pameran falak @ sains * Bengkel, Seminar dan Kem Falak (Cth: Bengkel Arah Kiblat & Waktu Solat, Kem Motivasi Ahli Falak Muda dll) * Penentuan dan Semakan Arah Kiblat kediaman dan surau premis perniagaan.

Hubungi: 013 300 5006 - Emel: assyiradihati@gmail.com

ALBUM PHOTO MURAH & MUDAH

Friday, 29 June 2012

SUMBANGAN TOKOH FALAK ISLAM

Sumber: http://www.al-azim.com/~smkdolsaid/txtsumbanganislam.htm

Umat Islam terlibat secara aktif dalam bidang ilmu aqal (al-Ulum alAgliyyah) termasuk ilmu falak, adalah dalam zaman Umayyah dan Abbasiah. Dalam zaman pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah, sarjana yang terkenal dalam pengkajian ilmu falak ialah Khalid bin Yazid al-Amawi (meninggal 85H). Beliau adalah cucu kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufian. Beliau digelar Hakim Ali Marwan. Beliau banyak membelanjakan hartanya untuk menuntut ilmu falak dan menyediakan peralatannya. Kemungkinan telah berlaku terjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab atas anjuran beliau, tetapi hasil-hasil khazanah itu telah hilang dari khazanah umat Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali menterjemahkan kitab-kitab termasuk kitab-kitab mengenai perbintangan.

Didapati pada pertengahan kurun keempat Hijrah dalam Perpustakaan Kaherah, terdapat ‘globe’ dari tembaga karya Batlamus, yang tertulis di globe itu kata-kata yang mengatakan ‘globe’ itu disedikan untuk Khalid bin Yazid. Menurut sarjana sejarah terkenal bernama al-Mas’udi, bahawa Khalifah Al-Malik bin Khalifah Marwan sangat gemar kepada ilmu bintang sehingga setiap pemergiannya ke medah perang, dibawanya bersama ahli ilmu bintang.

Sumbangan umat Islam yang gemilang dalam ilmu falak adalah pada zaman kerajaan Abbasiah. Khalifah Abu Jaafar al-Mansur adalah Khalifah yang pertama mengambil perhatian dalam pengkajian falak. Baginda banyak mengeluarkan perbelanjaan untuk memulai penyelidikan dalam ilmu falak. Baginda mengumpul nama para sarjana falak di istana baginda. Dalam pembinaan bandar baru Baghdad, baginda melantik seorang ahli falak bernama Naubakh sebagai ketua perancang projek itu. Baginda pernah menulis surat kepada Raja Rome supaya mengirim kepadanya buku-buku ilmiah untuk diterjemahkan, termasuk buku-buku tentang ilmu falak.

Pada tahun 157H, Yaakob @ Ibrahim bin Habib al-Fazari membawa mengadap Khalifah al-Mansur, seorang ahli ilmu bintang bernama Mauka yang didatangkan dari India. Mauka mempersembahkan kepada baginda sebuah buku berbahasa Sanskrit bernama Sindhind atau Sidhanta. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Arab oleh , yang kemudiannya diberi judul alSindhind al-Kabir’. Buku ini menjadi panduan utama kepada orang-orang Arab dalam pengkajian ilmu falak hingga ke zaman al-Makmun. Muhamad al-Fazari merupakan orang Islam yang pertama menciptakan astrolabe (jam matahari untuk mengukur tinggi dan jarak bintang). Buku terjemahan al-Fazari itu telah disalin sebahagiannya ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan oleh Johannes de Luna Hispakusis. Buku terjemahan itu telah dipergunakan oleh Universiti Eropah untuk mengajar ilmu bintang. Dari sinilah orang-orang Barat mula mengetahui benda-benda di cakerawala.

Sebenarnya, sarjana-sarjana Hindu dan Parsi telah mendahului pengaruh Greek di dalam mencetuskan minat orang Islam untuk mengkaji ilmu falak. Orang-orang Islam pada peringkat permulaan tidak dapat mencapai ke peringkat kesempurnaan dan kematangan dalam ilmu tersebut, jika dibandingkan dengan orang-orang Hindu dan Parsi, kerana mereka hanya memberikan perhatian di dalam menterjemahkan buku-buku falak, sedangkan buku-buku itu hanya mengandungi kaedah-kaedah asas dan cara-cara untuk menggunakan jadual jadual yang diberi tanpa sekarang ketetapan dan penjelasan. Dengan ini, orang-orang Islam memerlukan penyelidikan sendiri dalam pencapaian ilmu ini.

Antara ahli falak yang lain yang mendampingi Khalifah al-Mansur ialah Abu Sahl bin Naubakh, Ali bin Isa dan Masyaallah. Abu Sahl berjasa dalam menterjemahkan buku-buku tentang cakerawala-cakerawala dan kedudukannya. Masyaallah ialah pembantu pembinaan bandar baru Baghdad. Beliau juga seorang terpelajar dan penulis buku-buku tentang ilmu bintang, astrolabe dan mateorologi. Buku karangan beliau bernama De Mercibus, merupakan salah satu buku pengetahuan Arab yang tertua. Beliau disebut oleh seorang pengarang bernama AbulFaraj, sebagai Phoenix dalam zamannya. Dalam tulisannya, beliau menulis tentang astrolabium dan sifat gerak bintang-bintang di langit. Karya-karya beliau sampai sekarang masih mengkagumkan ahli-ahli akedemik.

Seorang lagi ahli ilmu bintang terkenal di zaman al-Mansur ialah Ahmad bin Muhammad al-Nahawandi. Beliau telah menulis berdasarkan cerapannya sendiri suatu daftar perbintangan bernama `al-Mustamal’, yang merupakan satu kemajuan ke hadapan mengatasi gagasan-gagasan Yunani dan Hindu. Dalam projek pembinaan bandar baru Baghdad, didirikan sebuah balai cerap, dekat pintu gerbang Shammasiah di Baghdad. Pendirian balai cerap ini diketuai oleh Sind bin Ali, seorang Muslim keturunan Yahudi. Balai cerap ini berhasil menyelesaikan suatu faktor cerapan. Pemeriksaan dan pengajian daftar diselesaikan berpedomankan pada buku `Sindhind’. Daftar ini kemudiannya dikenal dengan Daftar al-Makmun (Tables of al-Makmun). Orang Eropah kemudiannya menyalin buku daftar ini ke bahasa Yunani dengan nama `Abronomous’. Orang Inggeris menyebutnya ‘Astronomy’. Inilah permulaan kata `astronomy’ masuk ke kamus Eropah.

Di zaman pemerintahan kerajaan Abbasiah terutama di zaman pemerintahan al-Makmun; muncul ramai sarjan-sarjana falak. Antaranya ialah Thabit bin Qurrah, al-Battani, Muhammad bin Musa alKhawarizmi, Abu Ma’syar al-Balkhi, al-Zarkali, Hunain bin Ishak, al-Ubadi, Sahal bin Bisyr al-Bajrumi, Yahya bin Abi Mansur, Khalid al-Marzi, Sind bin Ali, al-Abbas bin Safid al-Jauhani, Banu Syakir, Azud al-Daulah dan anaknya Syaraful-Daulah, Abu Sahal al-Kohi dan lain-lain lagi. Di zaman al-Makmun; telah didirikan sebuah balai cerap di Sinyar yang digunakan untuk mengukur darjah cahaya rembang matahari. Pada zaman baginda juga, sarjana falak Muslim juga telah berjaya mengukur lingkaran bumi. Sebuah balai cerap di Bukit Qaisun, Damsyik telah didirikan pada tahun 214H, iaitu pada zaman baginda.

Pada zaman al-Makmun; `Almagest’ karangan Ptolemeus, telah diterjemahkan. Daftar-daftar tentang ilmu falak diperbaiki dan dipersiapkan oleh ahli-ahli bintang yang termasyhur, seperti Sind bin Ali, Yahya bin Abi Mansur dan Khalid bin Abdul Malik. Pengamatan sarjanasarjana Islam zaman itu mengenai equinox, gerhana, bintang berekor (comet) dan lain-lain gejala di langit, sangat berharga dan banyak membantu ilmu pengetahuan manusia.
Thabit bin Qurah al-Hirany (wafat 288H) mempunyai balai cerap perbintangan sendiri di Kota Baghdad. Di balai cerap inilah, beliau telah menyelidik jarak matahari dari bumi, dan mempelajari masa setahun menurut jarak matahari. Hasil-hasil penyelidikan ini telah dibukukan. Al-Battani (Albategnius) atau nama asalnya Abu Abdullah Muhamad bin Jabir bin Sinan alHirany al-Battany al-Syaiby (wafat lebih kurang 930M/317H) telah membuat penyelidikan tentang perbintangan. Hasil penyelidikannya juga dibukukan. Beliau telah menjalankan penyelidikan sejak tahun 877 hingga 918 M. Buku-bukunya tentang ilmu perbintangan disalin ke bahasa Latin dan disusun kembali ke dalam bahasa Arab oleh Nalindo pada tahun 1903M.

Sebenarnya al-Battani yang telah membahagikan sehari kepada 12 jam, yang digunakan sekarang oleh tukang Eropah. Habasy seorang ahli bintang sezaman dengan al-Battani membahagikan sehari kepada 60 jam. al-Battani juga telah berjaya mengira setahun bersamaan dengan 365 hari, 5 jam, 46 saat dan 24 secant, kurang dari perkiraan sekarang sebanyak 2 saat 23 secant. Kitab beliau ,yang terkenal ialah `Ma’rifat Mithli al-Banj Baina Arbail-Falak.’

Di zaman al-Battani, orang Muslim telah memperkembangkan ilmu bintang yang lama yang masih primitif menjadi ilmu yang teratur dan harmonis. Al-Battani menduduki tempat tertinggi di kalangan ahli bintang dan dikatakan peranannya di kalangan orang Muslim sama dengan peranan Ptolemeus di kalangan orang Yunani. Beliaulah yang memasukkan pengertian `sain’ dan `kosain’ dalam perhitungan astronomi dan trigonometri.

60 tahun selepas kematian AlBattani, muncul Abu Wafa al-Buzjani yang melanjutkan teori perbintangan al-Battani. Abu Wafa lahir pada tahun 939M di Buzjan, Khurasan. dan beliau tinggal di Iraq pada tahun 959M, dan mula mempelajari ilmu pasti dan ilmu bintang. Karangannya berjudul ZijusySyamil (Daftar Yang Sempurna atau Daftar Umum), merupakan hasil kerajinan dan cerapan yang tajam dan teliti. Beliau orang yang pertama sekali memasukkan penggunaan sekans dan tengen dalam trigonometri dan penyelidikan astoronomi. Beliau menemui jalan ketiga bagi perjalanan bulan pada tahun 978M. Di Eropah, pendapat ini dinamakan `variation’. Beliau juga memberi pendapat tentang 'diameter of the shadow' (garis menengah bayang-bayang).

Abu Abbas Ahmad bin Khatir alFarghani (Al-fraganus) juga seorang sarjana ilmu bintang. Buku-buku baginda disalin oleh ahli-ahli astronomi Barat bernama Gerad Cuenona dan Johannes Hispelanesis, dan diberi nama `Compendinan’. Ibn Yunus seorang sarjana falak menemukan pendahuluan dan ukuran waktu dengan ayunannya. Beliau terkenal kerana karya beliau yang terbesar berjudul `Zij-ulAkbaral-Hakim’ yang secara otomatis menggantikan karya Claudius Ptolemeus. Karya ini diterbitkan kembali di kalangan orang Parsi oleh ahli falak bernama Umar al-Khayyam, di kalangan orang Yahudi dengan judul `Chnysocrocca’, di kalangan orang Monggol oleh Nasir-Uddin Tusi dengan judul `Zij-il-Khaii’ dan di kalangan orang Cina dengan judul `CO-Cheon-King’ pada tahun 1280M.

Ibn Yunus meninggal tahun 1009M, dan penyelidikan-penyelidikannya diteruskan oleh Ibn al-Nabdi, yang tinggal di Kaherah pada tahun 1040M, dan juga diteruskan oleh Hasan Ibn Haithan (Alhazen). Ibn Haithan termasyhur kerana menemukan refraksi atmosfer. Beliau hidup pada akhir abad kesebelas masehi. Beliau lahir di Sepanyol, tetapi sebahagian besar umurnya dihabiskan di Mesir. Menurut Beliau, refraksi cahaya berubah-ubah pula menurut tinggi di atas permukaan laut. Diterangkannya, bahawa kerana refraksi itu, bintang-bintang di langit kelihatan sebelum is terbit dan juga sesudah tenggelam. Gejala indah yang disebut `senja’ adalah disebabkan refraksi atmosfer dikembali dengan refraksi udara atas jalannya sinar cahaya. Beliau juga membicarakan prinsip-prinsip gerak dan prinsip-prinsip graviti. Seorang penulis bernama `Aini’ mengatakan, waktu itu perpustakaan umum Kaherah mempunyai lebih dari dua juta buku, enam ribu daripadanya semata-mata mengenai ilmu bintang.

Di Kota Khurasan, muncul Abu Ma’syar al-Balkhi (Abu Mazar) merupakan seorang astronomi dan astrologi terbesar. Beliau meninggal dunia pada tahun 886M bersamaan 272H. Empat buah bukunya diterjemah ke bahasa Latin oleh Johannes. Hisplanenis dan Abeland Bath dengan judul `De Conjuctionibus et annomum revolutionious’. Beliau mempelajari secara khusus gejala-gejala langit. ZijAbi Ma’syar atau Daftar Abu Ma’syar tetap merupakan salah satu sumber yang penting tentang ilmu pengetahuan perbintangan. Antara karya lain beliau yang terpenting ialah lsbatul-Ulum dan HaiatulFalak.

Al-Zarkali (Arzachel) membuat suatu alat seperti astrolabe yang dinamakan `al-safilah’. Beliau menulis buku menerangkan peralatan itu. Seorang sarjana Barat bernama Montpeller menyalin buku al-Zarkali ke bahasa Latin. Raja Alfonso dari Castille kemudiannya membuat dua buah salinan buku al-Zarkali. Pada abad ke 15M, Regiomontanus menerbitkan kumpulan tulisan mengenai perkakas `Safiha’ hasil pendapat alZarkali. Seorang sarjana Barat bernama Copermiles sangat terpengaruh dengan teori al-Zarkali dan alBattani. Bukunya berjudul `De Revolutionious Obium Coelestium' dikarang atas dasar pendapat al-Zarkali dan al-Battani.

Di antara ramai ahli-ahli falak yang tinggal dan bekerja di Baghdad pada penghujung abad kesepuluh masehi, terdapat dua orang yang terkemuka. Mereka ialah Ali bin Amajur dan Abul-Hasan Ali bin Amajur, yang umumnya dikenal sebagai Bani Amajur. Mereka terkenal kerana perhitungan mengenai perjalanan bulan.

Seorang murid Ibn Tufail dalam abad ke 12M, menjadi orang ternama dalam pengkajian falak, kerana kejayaan dalam penamaan perjalanan bintang-bintang. Beliau bernama al-Bitruji (Alpetragius). Buku karangan beliau disalin ke dalam bahasa Yahudi, oleh Musa Ibn Tibbon. Kemudian dalam abad 16M, disalin pula dalam bahasa Latin oleh Kolonymos ben David. Pada abad 13M, Raja Alfonso x membuat sebuah jadual tentang ilmu bintang yang. diambil seluruhnya dari pengetahuan ahliahli bintang Islam. Baginda membuat perubahan pada garis bujur bumi dengari menjadikan Kota Toledo sebagai `meridian’. Sebenarnya penemuan dan maklumat mengenai sejumlah bintang-bintang diakui merupakan suatu sumbangan orang-oranglaut. Diterangkannya, bahawa kerana refraksi itu, bintang-bintang di langit kelihatan sebelum is terbit dan juga sesudah tenggelam. Gejala indah yang disebut `senja’ adalah disebabkan refraksi atmosfer dikembali dengan refraksi udara atas jalannya sinar cahaya. Beliau juga membicarakan prinsip-prinsip gerak dan prinsip-prinsip graviti. Seorang penulis bernama `Aini’ mengatakan, waktu itu perpustakaan umum Kaherah mempunyai lebih dari dua juta buku, enam ribu daripadanya semata-mata mengenai ilmu bintang.

Azud al-Daulah, Raja Fanakhuson, seorang sarjana, telah mendatangkan ke istana baginda orang-orang terpelajar sebagai tetamu kehormat baginda. Baginda berdamping rapat dengan Abdul Rahman sebagai seorang yang disebut `Agustus kedua’ bagi bangsa Arab. Abdul Rahman berjasa memperbaiki fotometri bintang-bintang. Ja’far putra Khalifah al-Muktafi Billah melakukan penyelidikan-penyelidikan penting mengenai peredaran bintang-bintang berekor (comet) yang tidak teratur, dan menulis huraian mengenai perkara itu. Al-Kohi mempelajari dan menulis tentang perjalanan planetplanet. Penemuan-penemuannya mengenai solstisi musim panas dan equinox musim gugur amat banyak menambah pengetahuan umat manusia.

Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atas perintah Khalifah al-Makmun telah membuat suatu terjemahan baru dari Siddhanta dan disertai dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan. Putera-putera Musa bin Syakir, iaitu Muhammad, Ahmad dan Hasan menghasilkan penemuanpenemuan baru yang masyhur di zaman pemerintahan al-Makmun dan dua orang pengganti baginda, terutama mengenai evaluasi peredaran matahari dan bintang-bintang yang lain di langit, hampir sama kejituannya dengan penemuan-penemuan terakhir di Eropah. Mereka menentukan dengan ketepatan yang mengkagumkan `bias’ jalan matahari dan menandai untuk pertama kali `variasivariasi’ tingginya bulan. Mereka juga melihat dan menentukan dengan ketelitian-ketelitian yang menarik terutama kedudukan equinoz x dan gerak apogiun matahari, sedangkan pengetahuan ini sama sekali tidak diketahui oleh orang Yunani. Mereka menghitung besarnya bumi dari ukuran satu darjah di pantai Laut Merah, sedangkan ketika itu di Eropah orang Kristian masih menganggap bumi datar. Al-Nairazi dan Muhammad bin Isa Abu Abdullah meneruskan usaha putera-putera Musa Ibn Syakir itu.

Abul Hasan menemukan teleskop yang katanya adalah satu tabung dengan diujung-ujudnya dilekatkan diopter. `Tabung-tabung’ ini diperbaiki dan dipergunakan kemudiannya dibalai cerap-balai cerap Maragha dan Kairo dengan hasil yang baik. Di zaman pemerintahan Khalifah Al-Hakim bin Amrillah (wafat tahun 411H), sebuah balai cerap, didirikan di bukit al-Muqtam yang dikenali dengan nama Balai cerap alHakimi, bersempena dengan nama Khalifah tersebut. Banu al-Aklan pula telah membina sebuah balai cerap di Baghdad pada tahun 425H.

Tokoh ilmu falak yang terkenal pada kurun ketujuh Hijrah ialah Nasiruddin al-Tusi, bersama-sama dengan anaknya Muhammad, al-Fakhru al-Maraghi di Musol, alFakhru al-Khiladi di Taflis, Najumuddin al-Ghaznawi dan lain-lain lagi. Nasiruddin al-Tusi hidup di zaman Hulagu Khan. Beliau telah membina sebuah balai cerap di Maraghah, Turkestan pada tahun 675H. Beliau telah mencipta peralatan baru, dan membelanjakan wang yang banyak serta membina sebuah perpustakaan yang mengumpulkan 40(1,000 buku. Beliau dapat memperbaharui ilmu bi’ntang. Diperbuatnya jadual baru tentang per jalanan bintang yang dinamakan ‘Jadual llkhanian’, sebagai penghormatan kepada Raja Monggol yang memberi sokongankepadanya.

Di zaman Timur lenk, telah dibina sebuah balai cerap di Samarkhand. Abu Raihan Muhammad bin Ahmad al-Bairuni hidup di zaman Sultan Mahmud al-Ghaznawi, merupakan seorang Sarjana falak terkenal zaman itu. Mula-mula beliau belajar dari Khazanah Yunani. Kemudian, beliau pergi ke India dan mempelajari pengetahuan dari sarjana-sarjana India. Di samping itu beliau mengajar ilmu-ilmu Yunani kepada orang-orang India. Dalam penyelidikan, beliau menemui apa yang dikenal sebagai `masa reaksi’ (reaction time). Antara karangan beliau, ialah al-Athar alBaqiah (telah diterjemah ke bahasa Inggeris oleh Dr. Sachan), al-Kanin al-Masudi (Canon Masudicus), Tarikh al-Hindi, al-Takhim Li Awaili Shanaatit Tarjim, Lisalah Fil Usthaniab, Istikhrajul-Autad dan lain-lain lagi.

Umar al-Khayyam hidup di zaman Kerajaan Turki Saljuk, dan beliau seorang sarjana falak terkenal di zaman itu. Beliau hidup di bawah pemerintahan Jalaluddin Malik Syah dan wazirnya Khwaja Hasan Nizam al-Mulk. Astronom-astornom (ahli-ahli falak) zaman itu dipimpin oleh Umar al-Khayyam dan Abdul Rahman al-Hazimi. Mereka menghasilkan perubahan kelendar yang mendahului Kalendar Gragorianus enam ratus tahun, dan dikatakan pembaharuan mereka itu lebih tepat. Ibn Syathir yang hidup di bawah pemerintahan Muhammad Ibn Kalam, Raja Mameluk di Mesir, memperkembangkan lebih lanjut ilmu pengetahuan matamatika dan astronomi. Ukagh Beg bin Syah Rukh Mirza diberi kuasa memerintah di Transoxiana adalah seorang astornom (ahli falak) dan beliau telah mengapalai penyelidikan-penyelidikan. Hasilnva diterbitkan daftar-daftar yang memperkemaskan ilmu pengetahuan Arab.

Sebenarnya kemasyhuran sarjana-sarjana falak Muslim merebak kesetiap sudut alam. Mereka menjadi tempat rujukan manusia di zaman itu, mengenai ilmu falak. Raja-raja Eropah telah menghantar perutusanperutusan bertemu dengan sarjanasarjana Falak Muslim dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan ilmu falak. Wilayah Islam yang menjadi tumpuan mereka ialah Wilayah Andalus, kerana berdekatan dengan mereka.


Perhubungan yang rapat, jelas antara Raja-raja Islam dengan Raja-raja Eropah dalam menyelesaikan masalah-masalah falak. Ciptaan orang-orang Islam telah dikirimkan kepada Raja-raja Eropah, Contohnya; Khalifah Harun al-Rasyid telah menghadiahkan kepada Maharaja Charlesment sebuah jam istimewa. Balai cerap yang pertama di Eropah didirikan oleh orang Islam. Giralda atau menara Sevilla dibangunkan di bawah pengawasan ahli ilmu pasti yang terkenal bernama Jubir bin Afi pada tahun 1190M, untuk mencerap langit. Sesudah orang-orang Islam terusir dari Sepanyol, menara itu dijadikan menara loceng, kerana orang Kristian Sepanyol tidak mengetahui.apa yang hendak dilakukannya dengan menara itu. Ahli-ahli kaji bintang Muslim pernah melaksanakan pengamatan ilmu perbintangan di beberapa balai cerap di Baghdad, Damsyik, Cairo, Cardova, Samarkhand, Istanbul dan Delhi buat selama 1,000 tahun. Mereka telah berjaya menyediakan daftar-daftar ilmu perbintangan dan carta-carta bintangbintang siarah (planet). Mereka pernah menghasilkan kalendar yang lebih tepat dari kalendar Gregori yang digunakan secara menyeluruh.No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...